Predstavitev

Strokovno združenje lekarnarjev Slovenije (SZLS) je neprofitno neodvisno strokovno združenje, v katerem se prostovoljno združujejo magistri farmacije s pridobljeno koncesijo za opravljanje lekarniške dejavnosti kot javne službe (lekarnarji) s ciljem ustvarjanja kakovostne, varne in k pacientu usmerjene lekarniške dejavnosti v Sloveniji, z enakomerno dostopnostjo do lekarniških storitev za vse prebivalce Slovenije. Strokovno združenje lekarnarjev Slovenije prepoznava zdravstveno naravo poklica magister farmacije in spoštuje njegovo etično zavezanost k skrbi za paciente. Strokovno združenje lekarnarjev Slovenije si prizadeva za vzpostavitev družbenega in zakonodajnega okolja, ki bo zagotavljalo strokovno in materialno neodvisnost lekarnarja ter obenem omogočalo razvijanje zdrave tekmovalnosti, napredek in strokovni razvoj lekarniške dejavnosti.

Člane Strokovnega združenja lekarnarjev Slovenije predstavlja skupna blagovna znamka - Lekarne Plus, v skladu s katero je bila objavljena tudi nova spletna stran www.lekarneplus.si.

Aktualno

ATRIBUTI LEKARNIŠTVA
Zbornik Srečanja Strokovnega združenja lekarnarjev Slovenije (prenesi PDF)